Després de 25 anys d’experiència pedagògica i 10 anys d’experiència professional en organització de cursos, concerts, i festivals dels seus fundadors, obre la Concertante Barcelona Academia Internacional de Música, d’acord amb la seva llarga trajectòria professional.

L’acadèmia ofereix la possibilitat de viure la música como un tot unificador, que fusiona el llenguatge musical i la pràctica. Els alumnes desenvoluparan les habilitats musicals i les personals i, així, es facilita la unió entre el perfeccionament, l’exercici, les destreses individuals i la praxis musicals. D’aquesta manera, els alumnes podran iniciar-se, educar-se, especialitzar-se i, sobretot, viure amb la música. Raúl Giménez i Assunto Nese s’uneixen en aquesta experiència pedagògica amb la intenció de fer una escola de música que ofereixi una formació completa als seus alumnes. Concertante, una acadèmia internacional on posem l’art de la música a l’abast de tothom. En Concertante creiem que l’aproximació a l’ensenyament musical ha de ser una experiència positiva, especialment en els alumnes de menor edat. La música ha de suposar per a ells una experiència gratificant, que els estimuli i els ajudi a desenvolupar aspectes com l’expressivitat, l’autonomia i la sociabilitat. Sabem que un ensenyament musical rígida, avorrida i poc comunicativa, els portarà a allunyar d’aquesta disciplina. A la nostra acadèmia, especialitzada en instruments de corda, apliquem un mètode docent actiu que incita l’alumne a fer música abans d’aprendre la teoria, mitjançant accions que estimulen l’interès lúdic i la participació.