Concertante a casa teva

En cas que les obligacions professionals, extraescolars o familiars et dificultin l'assistència regular al nostre centre, podem posar al teu abast un professor que es desplaci al teu domicili particular.

D’aquesta manera, amb classes setmanals d’un mínim d’1 hora de durada, podràs seguir el ritme del curs. Tot i les mancances que moltes vegades suposa l’estudi d’un instrument a casa, et garantim que seguiràs aprenent amb la qualitat pedagògica i els serveis que t’oferim a Concertante.

Com alumne de la nostra acadèmia, seguiràs disposant de múltiples avantatges i serveis: calendari de concerts, audicions, exàmens ABRSM, accés a les activitats que organitzem, descomptes, possibilitat de participar en les activitats del centre en contacte amb altres alumnes, etc. Tot això amb l’objectiu de contrarestar l’absència de contacte amb una mínima realitat musical que comporta l’estudi de l’instrument en el domicili particular.