Música

Flauta

classe individual : 30/45/60 minuts setmanals en funció de l’alumne

classe colectiva : 2 – 3 alumnes 45 minuts setmanals