DIM Desenvolupament de la Intel·ligència Musical

A l’Acadèmia Concertante, creiem en el valor de desenvolupar les competències musicals en tots els alumnes com una competència genèrica que dóna la possibilitat de potenciar-ne d’altres.

El Desenvolupament de la Intel·ligència Musical en els nens.

A l’Acadèmia Concertante, creiem en el valor de desenvolupar les competències musicals en tots els alumnes com una competència genèrica que dóna la possibilitat de potenciar-ne d’altres. Els valors educatius que proporciona la música són idonis, no només com a experiència vital, sinó que desenvolupen un paper clau en el creixement integral de la persona.

Es per aquest motiu que hem creat un nou curs anomenat DIM (Desenvolupament de la Intel·ligència Musical) que sofereix en una classe col·lectiva on es desenvolupa la intel·ligència musical a través de l’educació vocal, ritmica i expressió corporal. Els alumnes prendran consciència dels elements fonamentals per a la pràctica instrumental.

 

Que és la Intel·ligència Musical?

La intel·ligència musical, la va definir el psicòleg i professor Howard Gardner en la seva teoria de les intel·ligències múltiples com la capacitat de percebre, discriminar, transformar i expressar les formes musicals, i inclou també la sensibilitat al ritme, al to i al timbre.

En altres paraules, aquesta intel·ligència és la capacitat per cantar una cançó, disposar d’un bon sentit del ritme, recordar o inventar melodies, tocar un instrument o simplement viure una experiència musical gaudint d’ella.

Tradicionalment, la intel·ligència musical estava poc valorada i identificada como un talent, mentre que avui qualsevol persona pot desenvolupar-la, en major o menor mesura, independentment de la seva capacitat i/o habilitat inicial.

Des d’etapes molt primerenques, el nadó respon instintivament amb moviment corporal a qualsevol estímul sonor. Amb la música el nen aprèn a conèixer-se, pren consciència del seu propi cos i interacciona amb l’entorn més proper, desenvolupant els seus afectes i les seves emocions, i adquireix coneixements fonamentals per tota la seva vida.

El cant, el gest, el moviment, la percussió corporal i tocar un instrument són recursos bàsics pel Desenvolupament de la Intel·ligència Musical.

Els nens que desenvolupen la seva Intel·ligència Musical aconsegueixen una alta capacitat d’atenció i concentració aprenent a ESCOLTAR que és fonamental per ENTENDRE. Mitjançant les activitats musicals s’estimulen les capacitats intel·lectuals, artístiques i emocionals, la sensibilitat i la creativitat; a controlar el to muscular i relaxar-se alhora que afavoreix les relacions personals i la convivència entre els companys i impulsa l’adquisició d’hàbits i responsabilitats, la confiança en un mateix i l’autoestima.

Per a que tot això sigui possible, no podem oblidar, però, que l’aproximació musical ha de realitzar-se des del punt de vista humanista. Només si l’alumne viu la música com una experiència positiva i gratificant, podrà beneficiar-se en el seu desenvolupament personal. Com diem a la nostra Acadèmia, l’alumne ha de sortir de l’acadèmia sentint-se millor que quan hi va entrar.

Es així com se li atorga a la intel·ligència musical, un estatus propi en el desenvolupament cognitiu integral de l’ésser humà.