Concertante a les escoles

< Tornar

Escola Teresianas Ganduxer

CONCERTANTE

ACADÈMIA DE MÚSICA AL COL·LEGI TERESIANES

A l’Acadèmia Concertante, creiem en el valor de desenvolupar les competències musicals en tots els alumnes com una competència genèrica que dóna la possibilitat de potenciar-ne d’altres. Els valors educatius que proporciona la música són idonis, no només com a experiència vital, sinó que desenvolupen un paper clau en el creixement integral de la persona.

L’Academia ofereix diferents cursos segons el nivell musical de cada persona i edat, amb una metodologia que estimula els alumnes a tocar i els anima a progressar i a explorar noves metes musicals i que fusiona la pràctica amb la teoria, la individualitat amb la col·lectivitat.

Els alumnes que ho desitgin, es podran examinar per obtenir el títol de la prestigiosa Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres, una valuosa eina per ava- luar l’habilitat dels aspirants i fer-los un seguiment del seu progrés a nivell individual.

Assunto Nese

Director

 

Matèries

 

Curs de iniciació Musical DIM-Desenvolupament de la Intel·ligència Musical

P4-P5 : martes o miércoles de 14h a 15h

El curs d’Iniciació Musical facilita el contacte amb la música des de molt petits, estimulant les capacitats intel·lectuals, artístiques i emocionals del nen.

A través del DIM (Desenvolupament de la Intel·ligència Musical) els nens desenvolupen la seva Intel·ligència Musical i aconsegueixen una alta capacitat d’atenció i concentració aprenent a ESCOLTAR que és fonamental per ENTENDRE.

 

 

DIM-Desenvolupament de la Intel·ligència musical

Mètode desenvolupat per Assunto Nese. Classes col·lectives per al desenvolupament de la intel·ligència musical a través de l’educació vocal, rítmica i expressió corporal. Els  alumnes prendran consciència dels elements fonamentals per a la pràctica instrumental.
Els nens que desenvolupen la seva intel·ligència musical aconsegueixen una alta capacitat
d’atenció i concentració tot aprenent a escoltar que és fonamental per entendre. Mitjançant
les activitats musicals s’estimulen les capacitats intel·lectuals, artístiques i emocionals, la
sensibilitat i la creativitat alhora que afavoreix les relacions personals i convivència entre
els companys i impulsa l’adquisició d’hàbits i responsabilitats, així com la confiança en un
mateix i l’autoestima.

 

Classes d’instrument

A partir de 1r de primaria, tots els cursos

CLASSICS

>Violí > Piano > Guitarra > Violoncel>

 

MODERNA

> Cant > Guitarra acústica i elèctrica > Baix electric > Bateria

classe individual :  30/45/60 minuts setmanals en funció de l’alumne

classe colectiva : 2 alumnes 30 minuts – 3 alumnes 45 minuts setmanals

Ja ho deia Rousseau en el seu tractat d’educació escrit en 1762:

“És fàcil intuir com, sense tenir cap pressa a ensenyar a llegir l’escriptura, no tindré tampoc pressa a ensenyar a llegir la música. (….) el coneixement de les notes no és tan necessari per cantar com no ho és el coneixement de les lletres per parlar. ”

En Concertante apostem per un mètode docent actiu que incita l’alumne a fer música abans d’aprendre la teoria. Per això el nostre leitmotiv és Tocar aprenent, aprendre tocant.

 

> INFORMACIÓ
de dilluns a divendres de 15 h a 21 h

> Tel: 93 417 22 23
> academia@barcelonaconcertante.com

 

http://ganduxer.escolateresiana.com/